Yksityishenkilöt

Psykologin vastaanotto

Lämpimästi tervetuloa psykologin vastaanotolle yksin, pariskuntana tai perheenä! Tarjoamme räätälöityä keskustelutukea sekä psykologista arviointia erilaisiin haastekohtiin elämässä. Vastaanotollamme teemme kaikkemme, että sinulla olisi turvallinen ja mukava olla.

Me kaikki olemme kokemustemme muovaamia ja alttiita kokemaan jossain kohtaa elämäämme mielen oireilua kuten alakuloa tai ahdistusta. Olet tervetullut tilanteestasi riippumatta työstämään asioita itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Toteutamme myös lapsille ja nuorille suunnattua psykologista tukea ja arviointia tilanteissa, joissa lapsen/nuoren psyykkinen kehitys tai hyvinvointi herättävät huolta tai lapsi/nuori kaipaa itse keskustelutukea esimerkiksi perhe- ja kaverisuhteisiin-, itsetuntoon- tai jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Teemme tarpeiden mukaan verkostotyötä esimerkiksi koulun kanssa.

Meillä on erityisosaamista lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen haasteiden hoidosta sekä perhekeskeisestä työskentelystä. Meiltä saat tukea vanhempana jaksamiseen ja lapsen tervettä kasvua tukevien toimintamallien rakentamiseen arjessa. Koska kodin ilmapiiri ja läheiset ihmissuhteet vaikuttavat olennaisesti hyvinvointiin, kannattaa apua hakea matalalla kynnyksellä!

Ota yhteyttä!

Ryhmämuotoinen tuki

Tarjoamme monipuolisia terapeuttisia kasvuryhmiä ihmisten ja perheiden erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Ryhmissä mahdollistuu oman elämän turvallinen reflektointi psykologin ohjaamana sekä vertaistuellinen voimaantuminen. Olet lämpimästi tervetullut tutkimaan itseäsi yhdessä toisten kanssa!

Minun tarinani – kasvuryhmä

Mikä on sinun tarinasi? Haluatko lähteä tutkimaan sitä ja omaan elämääsi vaikuttavia tekijöitä turvallisessa ryhmäprosessissa?

Memorin minun tarinani- kasvuryhmä on psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä, jossa pysähdytään yhdessä oman tarinan äärelle pohtien sen vaikutuksia tähän päivään. Ryhmässä käsitellään tarinallisuuden kautta omaa elämää, pohditaan jaksamista ja voimavaroja sekä omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.  Kehollisuuden ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen ryhmäprosessin aikana tukevat oivaltamista kokemuksellisuuden kautta. Ryhmässä edetään lempeästi ryhmäprosessia ja ryhmäläisten omaa tempoa kuunnellen ja kunnioittaen.   

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on itsetuntemuksen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääntyminen.

Ryhmä sopii kaikille itsetutkiskelusta ja omannäköisen elämänotteen vahvistumisesta kiinnostuneille.  Tule mukaan voimaantumaan yhdessä toisten kanssa!

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 ryhmäläistä)  on koossa.

Voimavaroja vanhemmuuteen - ryhmä

Vanhemmuus on elämänmittainen tutkimusmatka eri vaiheineen. Se nostaa pohdittavaksi omat varhaiset kiintymyssuhteet sekä vuorovaikutussuhteen rakentumisen oman lapsen kanssa.

Psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden käsitellä omaa kasvutarinaa, vanhemmuutta sekä tutkia vuorovaikutussuhdetta omaan lapseen.

Ryhmäprosessin aikana työstetään vanhemmuuden herättämiä tunteita, tutkitaan omia kiintymyssuhteita sekä rakennetaan ja jäsennetään omaan äitiyteen/isyyteen liittyvää tarinaa. Kehollisuuden ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen ryhmäprosessin aikana tukevat oivaltamista kokemuksellisuuden kautta. Ryhmässä edetään lempeästi ryhmäprosessia sekä ryhmäläisten omaa tempoa kuunnellen ja kunnioittaen.

Ryhmän keskeisenä tavoitteena ovat itsetuntemuksen lisääntyminen sekä vanhempana kasvaminen ja voimaantuminen.

Ryhmä sopii kaikille vanhemmille ja on erityisen suositeltava, jos vuorovaikutuksessa lapsen tai nuoren kanssa ilmenee haasteita ja arki tuntuu kuormittavalta.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 vanhempaa) on koossa.

Odottavien vanhempien ryhmä

Raskaana oleminen ja äidiksi tai isäksi tuleminen on yksi elämän suurimmista mullistuksista. On tavallista, että tässä kohtaa onnen tunteiden lisäksi mielen voivat vallata myös ristiriitaiset ja ahdistusta lisäävät tunteet sekä pohdinnat liittyen omiin kiintymyssuhdekokemuksiin ja tulevaan vanhemmuuteen.

Psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä odottaville vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden työstää vanhemmaksi tulemiseen liittyviä tunteita sekä pohtia omaa kasvutarinaa lempeästi voimaantuen. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on saada jäsentää käsillä olevaa elämänmuutosta ja rakentaa mielikuvia suhteessa tulevaan vauvaan sekä pohtia itseä uudessa roolissa äitinä/isänä. 

Ryhmä sopii kaikille lasta odottaville perheille. Ryhmään voi osallistua yksin tai puolison kanssa. 

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 vanhempaa) on koossa.

Tyhjä syli -ryhmä

Lapsettomuus on kriisitilanne, joka herättää tunteita surusta pettymykseen, vihaan ja ahdistukseen. Toisaalta läsnä ovat myös toivo ja usko onnistumisesta. Kriisitilanne voi kestää kauan kuormittaen henkistä hyvinvointia sekä parisuhdetta.

Psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä omaa lasta toivoville ja lapsettomuudesta kärsiville vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden purkaa ja käsitellä vaikean elämäntilanteen herättämiä tunteita sekä saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta.  Omien kokemusten jäsentyminen ja jakaminen mahdollistavat voimaantumisen sekä luovat tilaa uudenlaisten näkökulmien syntymiselle.

Ryhmä sopii erilaisissa tilanteissa oleville; jo pitkään lasta toivoneille tai vasta hiljattain vaikeaan tilanteeseen joutuneille. Ryhmään voi osallistua yksin tai puolison kanssa. 

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 vanhempaa) on koossa.